Privacy

Algemeen
In dit privacy statement geeft Imagine Event & Partyverhuur informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Imagine Event & Partyverhuur, gevestigd aan de Laaglandseweg 1, 4214 KD, Vuren. en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 11045099. Imagine Dance Events is bereikbaar via telefoon 0183672350 en per email: info@imaginepartyverhuur.nl.

Imagine Event & Partyverhuur is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.imaginepartyverhuur.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Imagine Dance Events de gebruikers van de apps van Imagine Event & Partyverhuur, de klanten van Imagine Event & Partyverhuur en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Imagine Event & Partyverhuur en verder alle personen van wie Imagine Event & Partyverhuur persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Imagine Event & Partyverhuur

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door Imagine Event & Partyverhuur worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.imaginepartyverhuur.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.imaginepartyverhuur.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.
Gebruik van persoonsgegevens
Imagine Event & Partyverhuur gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: Het maken van offertes, het onderhouden van contact met klanten, het verzenden van een nieuwsbrieven, het verzenden van facturen en overige financiële zaken.
Inschakeling van derden
Imagine Event & Partyverhuur heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens [relatienaam] en gevestigd aan de [relatieadres], [relatiepostcode] [relatieplaats] ingeschakeld, die uitsluitend in opdracht van [bedrijfsnaam] persoonsgegevens verwerkt. [bedrijfsnaam] heeft met [relatienaam] een verwerkersovereenkomst afgesloten.

[herhalen voor alle derden die persoonsgegevens verwerken]
Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.
Cookies
Deze website van Imagine Event & Partyverhuur maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Functionele cookies

De functionele cookies worden gebruikt om de website zo goed als mogelijk te laten functioneren.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Imagine Event & Partyverhuur gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Imagine Event & Partyverhuur heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Imagine Event & Partyverhuur heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Imagine Event & Partyverhuur maakt voorts geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het
privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt

Tracking cookies

Door middel van tracking cookies, ook wel marketing cookies genoemd, kunnen adverteerders (third parties) de bezoeker volgen en zijn surfgedrag bijhouden. Hierdoor kan er een profiel van de bezoeker worden opgebouwd.
Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Imagine Event & Partyverhuur bereiken via telefoon 0183672350 en per e-mail: info@imaginepartyverhuur.nl.

Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@imaginepartyverhuur.nl

. Als u een klacht heeft over hoe Imagine Event & Partyverhuur uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Imagine Event & Partyverhuur opnemen door een mail te sturen naar info@imaginepartyverhuur.nl of te bellen met 0183672350. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).
Bewaartermijn
Imagine Event & Partyverhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.
Beveiliging
Imagine Event & Partyverhuur heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Wijzigingen in het Privacy statement
Imagine Event & Partyverhuur behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Imagine Event & Partyverhuur adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt april 2018.